Paste this code as high in the of the page as possible: Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Đào Tạo Quốc Tế

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (tên giao dịch quốc tế là Centre for International Programs - CIP) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 600/QĐ-ĐHKTL ngày 01/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, với mục tiêu xây dựng, tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học giảng dạy bằng tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế, và được các đối tác nước ngoài công nhận..

XEM TẤT CẢ CHƯƠNG TRÌNH

Tại Sao Chọn Trung Tâm?

Học thử
Học viên luôn được kiểm tra đầu vào và học thử miễn phí
Phương pháp
Phương pháp đào tạo được công nhận đạt chuẩn quốc tế
Chất lượng
Cam kết về chất lượng đào tạo cũng như đầu ra của trung tâm
Giáo viên
Giáo viên đạt chuẩn luôn cập nhật phương pháp dạy học mới nhất
Hỗ trợ
Học viên luôn được chăm sóc và hỗ trợ trong suốt quá trình đào tạo
Chương trình đào tạo quốc tế

Tin tức mới

Sự kiện mới

Khoảnh khắc

Opening & Graduation Ceremony

CIP Christmas Soul 2016

Đối Tác

Chúng tôi liên kết với các trường đại học danh tiếng thể giới