Đào Tạo Quốc Tế

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (tên giao dịch quốc tế là Centre for International Programs - CIP) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 600/QĐ-ĐHKTL ngày 01/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, với mục tiêu xây dựng, tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học giảng dạy bằng tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế, và được các đối tác nước ngoài công nhận..

XEM TẤT CẢ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo quốc tế

Tin tức mới

Sự kiện mới

Khoảnh khắc

Opening & Graduation Ceremony

CIP Christmas Soul 2016

Đối Tác

Chúng tôi liên kết với các trường đại học danh tiếng thể giới