Cử nhân Anh Quốc Birmingham City

Trung tâm đào tạo quốc tế

Phòng A.605 - Khu phố 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1. Tp.HCM

Điện thoại: (08) 37244 525 | (08) 3910 0915

E-mail: international@uel.edu.vn

Skype: uel.cip

Tải thông tin

Nộp hồ sơ