Về chúng tôi

Viện Quốc tế (International Institute of UEL- iUEL) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Được thành lập theo Quyết định số 987/QĐ-ĐHKTL ngày 15/08/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật. Tiền thân là Trung tâm đào tạo quốc tế được thành lập từ năm 2012. Viện luôn theo đuổi mục tiêu xây dựng, tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học giảng dạy bằng tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế, và được các đối tác nước ngoài công nhận.

55000
Người theo dõi nước ngoài
60
Giáo viên được chứng nhận
2240
Học sinh đã đăng ký
215
Hoàn thành các khóa học

Trung tâm Đào tạo Quốc tế mang đến cho học viên một môi trường học tập năng động, phương pháp dạy và học hiện đại, đồng thời trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để có thể nhạy bén và tự tin nắm bắt các cơ hội nghề nghiệp trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp cũng như có đủ năng lực để tiếp tục theo học bậc cao hơn tại các trường đại học nước ngoài. Bên cạnh đội ngũ giảng viên của trường Đại học Kinh tế - Luật đang ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm giảng dạy trong các chương trình quốc tế, Trung tâm cũng tập trung xây dựng một đội ngũ giảng viên thỉnh giảng bao gồm các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành được đào tạo bài bản ở nước ngoài và hiện đang làm việc tại các Trường đại học và Viện nghiên cứu lớn, có uy tín trong và ngoài nước.

“Viện quốc tế UEL luôn đồng hành và hỗ trợ học viên thích ứng với môi trường học.”

TS. Trần Quang Long – Viện trưởng

NHIỆM VỤ

Phát triển và khai thác có hiệu quả các dự án hợp tác liên kết đào tạo với các trường đại học và tổ chức giáo dục của nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu du học tại chỗ của người Việt Nam.

Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo của nhà trường theo chuẩn quốc tế ở cả ba bậc học cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời thu hút sinh viên quốc tế đến học tại Việt Nam;

Phát triển có chọn lọc các chương trình, dự án đào tạo chất lượng cao nhằm góp phần hình thành các chuyên ngành đào tạo mới, đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường;

Quan hệ chặt chẽ với các khoa, phòng ban và các bộ phận khác trong trường nhằm hỗ trợ tổ chức các hoạt động liên quan đến hợp tác quốc tế;

Tham gia xúc tiến các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và các dịch vụ khoa học cho các tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt liên quan đến đối tác nước ngoài;

Chuyển giao công nghệ đào tạo đã nhập khẩu cho các khoa chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng đào tạo chung của Trường Đại học Kinh tế – Luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

CHỨC NĂNG

Xây dựng, tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài, bao gồm chương trình chính quy giảng dạy bằng tiếng Anh do UEL cấp bằng, các dự án liên kết đào tạo với nước ngoài do phía nước ngoài cấp bằng, và các chương trình đào tạo ngắn hạn của nước ngoài như tiếng Anh học thuật, dự bị đại học và sau đại học.

Nghiên cứu và ứng dụng khoa học kinh doanh, như tìm kiếm các nguồn kinh phí nghiên cứu quốc tế để tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, liên kết với các trường đại học và tổ chức quốc tế để triển khai thực hiện các dự án nghiên cứu, và thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh cho các doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước.

Tổ chức các dịch vụ tư vấn hỗ trợ sinh viên Việt Nam đi du học tại các trường đại học ở nước ngoài và hỗ trợ sinh viên quốc tế đến học tập tại Trường Đại học Kinh tế – Luật theo các dự án trao đổi sinh viên.

CƠ CẤU NHÂN SỰ VIỆN QUỐC TẾ UEL

TS. Trần Quang Long
Viện trưởng
"Cảm xúc là kẻ thù số 1 của thành công"
Cô Tuyết Nguyên
PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN GLOUCESTERSHIRE
Hãy yêu cuộc sống mà bạn đang sống. Và sống cách sống mà bạn yêu.
Cô Hiểu Ninh
PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH - HÀNH CHÍNH
"Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy."
Cô Phương Huỳnh
PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ LUẬT KINH DOANH PHÁP - CHÂU Á PARIS 2
Tôi đã khóc khi không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày.
Cô Bình Nguyên
PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ LUẬT DÂN SỰ PARIS I & PARIS II
"Hạnh phúc không phải đích đến mà nó là một hành trình"
Cô Thùy Dung
PHỤ TRÁCH TRUYỀN THÔNG TUYỂN SINH & CTSV
Bạn sẽ không bao giờ thất bại một khi đã gắng hết sức mình.