Ngày 17.11.2017 tại Pháp, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Luật đã được kết nạp thành viên chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học Hải ngoại Pháp (Académie des sciences d’Outre-Mer).

PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện (sinh năm 1959) là người Việt Nam đầu tiên trở thành thành viên chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học Hải ngoại Pháp.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế – Luật

Viện Hàn lâm Khoa học Hải ngoại Pháp được thành lập năm 1922, được đánh giá là Viện có tính bác học rất cao tại Pháp. Các thành viên được chia làm hai nhóm: chính thức và tự do. Trong 41 thành viên chính thức hiện có, rất nhiều người là cựu chính khách của Senegal, Bờ Biển Ngà, Nigeria, Brazil…

PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện là chuyên gia luật, gần 10 năm trước, Thầy về công tác tại Khoa Kinh tế, ĐHQG TP.HCM (tiền thân của Trường Đại học Kinh tế – Luật). Hiện Thầy là Phó Hiệu trưởng, phụ trách quản lý đào tạo luật, nghiên cứu khoa học và hoạt động hợp tác quốc tế. PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện hiện cũng là thành viên của Hội đồng Quản trị cơ quan Đại học Pháp ngữ, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học sử dụng tiếng Pháp khu vực châu Á – Thái Bình Dương./.

Nguồn: http://uel.edu.vn