Giới thiệu

Viện quốc tế trực thuộc trường Đại học Kinh tế – Luật mang đến cho học viên một trường học tập năng động, phương pháp dạy và học hiện đại, đồng thời trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để có thể thích ứng, nhạy bén và tự tin nắm bắt các cơ hội nghề nghiệp trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp