Paste this code as high in the of the page as possible: Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Centre for International Programs

Center for International Programs (CIP) at University of Economics and Law, Vietnam National University, Ho Chi Minh was officially founded by Decision No 600/QĐ- ĐHKTL on 01/12/2012 by the rector of UEL. CIP runs undergraduate and postgraduate programs with English as a medium of instructions and international standards which are recognized by prestigious foreign partners..

View All Program

Tại Sao Chọn Trung Tâm?

Học thử
Học viên luôn được kiểm tra đầu vào và học thử miễn phí
Phương pháp
Phương pháp đào tạo được công nhận đạt chuẩn quốc tế
Chất lượng
Cam kết về chất lượng đào tạo cũng như đầu ra của trung tâm
Giáo viên
Giáo viên đạt chuẩn luôn cập nhật phương pháp dạy học mới nhất
Hỗ trợ
Học viên luôn được chăm sóc và hỗ trợ trong suốt quá trình đào tạo
Center for International Programs

News

Event

Partnership

With many University in the world