TS. Trần Quang Long
Viện trưởng
"Cảm xúc là kẻ thù số 1 của thành công"
Cô Tuyết Nguyên
PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN GLOUCESTERSHIRE
Hãy yêu cuộc sống mà bạn đang sống. Và sống cách sống mà bạn yêu.
Cô Hiểu Ninh
PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH - HÀNH CHÍNH
"Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy."
Cô Phương Huỳnh
PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ LUẬT KINH DOANH PHÁP - CHÂU Á PARIS 2
Tôi đã khóc khi không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày.
Cô Bình Nguyên
PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ LUẬT DÂN SỰ PARIS I & PARIS II
"Hạnh phúc không phải đích đến mà nó là một hành trình"
Cô Thùy Dung
PHỤ TRÁCH TRUYỀN THÔNG TUYỂN SINH & CTSV
Bạn sẽ không bao giờ thất bại một khi đã gắng hết sức mình.