ARTSUW

SOCIAL

ATHLETICS

MYUW

MAPS

LIBRARIES

len thay hinh vien

Viện Quốc tế (tên giao dịch quốc tế là International Institute, viết tắt iUEL) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Viện được thành lập theo Quyết định số 987/QĐ-ĐHKTL ngày 15/08/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, với mục tiêu xây dựng, tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học giảng dạy bằng tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế, và được các đối tác nước ngoài công nhận. Tiền thân Viện là Trung tâm đào tạo quốc tế.

XEM TẤT CẢ CHƯƠNG TRÌNH

Đăng ký nhận thông tin

   

  Đào Tạo Quốc Tế

  Đào Tạo Quốc Tế

  kteluat

  Trung tâm Đào tạo Quốc tế (tên giao dịch quốc tế là Centre for International Programs - CIP) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 600/QĐ-ĐHKTL ngày 01/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, với mục tiêu xây dựng, tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học giảng dạy bằng tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế, và được các đối tác nước ngoài công nhận..

  XEM TẤT CẢ CHƯƠNG TRÌNH

  Sự kiện mới

  30
  Th9
  Eduma Autumn 2016
  8:00 sáng - 5:00 chiều
  London, UK
  23
  Th12
  Good Intentions or Good Results?
  12:00 sáng - 5:00 chiều
  Birmingham, UK
  28
  Th3
  Elegant Light Box Paper Cut Dioramas
  8:00 sáng - 5:00 chiều
  Vancouver, Canada
  25
  Th6
  Eduma Summer 2017
  8:00 sáng - 5:00 chiều
  Paris, French
  Xem tất cả

  Đăng ký tham gia các khóa học tiêu biểu: Cử nhân Anh Quốc Gloucestershire (UoG) – Thạc sĩ Luật dân sự Panthéon – Sorbonne Paris 1 – Thạc sĩ Luật KDQT Panthéon – Assas Paris 2

   Chương trình đào tạo quốc tế

   Đại học Kinh tế – Luật mang đến cho học viên một trường học tập năng động và hiện đại

   CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

   Đại học Kinh tế – Luật mang đến cho học viên một trường học tập năng động và hiện đại

   Popular Courses

   6375
   SINH VIÊN ĐƯỢC TUYỂN SINH
   59
   NHỮNG BÀI HỌC
   243
   XẾP HẠNG 5 SAO
   35
   VIDEOS

   Đăng ký ngay bây giờ và nhận bản tin hàng tuần với tài liệu giáo dục, khóa học mới, bài đăng thú vị, sách phổ biến và hơn thế nữa!

    Đối Tác

    Chúng tôi liên kết với các trường đại học danh tiếng thể giới